استاندارد DIN 50017

استاندارد ASTM D1141-98
۲۶ام آذر ۱۳۹۸
استاندارد ۹۵-ASTM B117
۹ام دی ۱۳۹۸
نمایش همه

استاندارد DIN 50017

4.2/5 - (5 امتیاز)

سالت اسپری، مه نمکی استاندارد DIN 50017 Condensation Water Test

 

این استاندارد شرایط کلی را که باید در رابطه با تنش زدایی نمونه ها در اتمسفرهای ثابت آب چگالشی یا در جوهای متناوب آب چگالش ، رعایت شود ، توصیف می کند تا اطمینان حاصل شود که نتایج آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه های مختلف قابل تکرار هستند.

این آزمایشات برای روشن شدن رفتار نمونه ها در جوهای محیط مرطوب و مشخص کردن هرگونه نقص در محافظت از نمونه ها در برابر خوردگی طراحی شده است.

تنش زدایی نمونه ها در این جوهای آزمایشی با این وجود هیچ ادعای مثبت دست اول را در رابطه با انتظار خدمات عمر از اجزای آزمایش شده در شرایط واقعی استفاده نمی کند.

در هنگام استرس ، نمونه ها ممکن است در صورت کاربرد ، فقط به گونه ای عمل شوند که گرمای اضافی از بین نبرد.

شکل و تهیه نمونه ها ، مدت زمان آزمایش ، ارزیابی تست و ارزیابی نتایج آزمون بخشی از موضوع این استاندارد نیست.

جزئیات مربوط به این جنبه ها باید از استانداردهای ویژه مربوط به دست آمده یا در صورت لزوم با یکدیگر توافق شود. به ویژه ، توصیه های موجود در DIN 50 905 قسمت ۱ تا قسمت ۳ رعایت می شود.

 

برای دانلود PDF استاندارد DIN 50017  بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید.

 

DIN 50017

DIN 50017