انواع پوشش قطعات فلزی

۳ام اسفند ۱۴۰۲
گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده ، از ثبت سالانۀ افزایش تولید صنعت گالوانیزه گرم می توان نتیجه گرفت که گالوانیزه تمام اطراف ما را فرا […]
۲۰ام بهمن ۱۴۰۲
آغشتگی سطح در گالوانیزه

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم، سطح فولاد تمیز نیاز اساسی براي گالوانیزه خوب غوطه اي به شمار می آید. آلودگی هایی به شکل گریس ، قیر، […]
۷ام بهمن ۱۴۰۲
روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه ،گالوانیزه گرم غوطه اي به خوديِ خود حفاظت بلند مدت و مقرون به صرفه اي را در برابر زنگ زدگی فراهم […]
۱۵ام دی ۱۴۰۲
فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه در گالوانیزه گرم

فلزات پایه در گالوانیزه گرم ، فولاد کربن دار ساده، برخی فولادهاي کم آلیاژ و آهن و ریخته هاي فولادي، همه می توانند گالوانیزه شوند.اما قطعات […]
۳ام دی ۱۴۰۲
محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه ،اجراي استاندارد جدیدي براي آرماتور گالوانیزه ، عملکرد بسیاري از سازه هاي بتونی در سراسر انگلیس و ایرلند را به میزان زیادي بهبود […]
۲۲ام آذر ۱۴۰۲
مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم یا مفتول سفید که در انگلیسی Hot Dipped Golvanized Wire نیز نامیده می شود ، نوعی از مفتول گالوانیزه است که از طریق […]
۳۰ام آبان ۱۴۰۲
پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم ، هنگام گالوانیزه قطعات رزوه دار و دادن روکش روي بر آن، باید خلاصی اضافی در رزوه هاي مادگی در نظر […]
۲۲ام آبان ۱۴۰۲
تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم، استفاده از فلز روی از زمانهای باستان متداول بوده است و افسانه اسفندیار روئین تن در شاهنامه و پهلوان روئین تن یونانی به […]
۳۰ام مرداد ۱۴۰۲
بازیافت روی در گالوانیزه گرم

بازیافت روی در گالوانیزه گرم

  بازیافت روی در گالوانیزه گرم ،فرایند گالوانیزه گرم، مانند هر فرایند صنعتی دیگر، ضایعات تولید می کند. با وجود اینکه تلاش های زیادی صورت گرفته […]
۲۲ام مرداد ۱۴۰۲
مشخصات شیمیایی مذاب روی

مشخصات شیمیایی مذاب روی

مشخصات شیمیایی مذاب روی،ترکیب شیمیایی روی مورد استفاده در فرایند گالوانیزه گرم باید با مقادیر تعریف شده استاندارد مطابقت داشته باشد. میزان عناصر ناخالصی و ترکیب شیمیایی […]