انواع پوشش قطعات فلزی

۹ام تیر ۱۳۹۸

مقایسه داکرومات و گالوانیزه گرم

عناوین  گالوانیزه روی داکرومات روی ، آلومینیوم و کروم مکانیزم مقاومت در برابر خوردگی با استفاده از مکانیزم خوردگی فداشونده و به مرور لایه آخر پوشش […]