استاندارد ASTM D1141-98

استاندارد Mil-STD-810f
19 آذر 1398
استاندارد DIN 50017
4 دی 1398
نمایش همه

استاندارد ASTM D1141-98

4.2/5 - (5 امتیاز)

سالت اسپری، مه نمکی استاندارد ASTM D1141-98

 

تمرین استاندارد برای تهیه آب جایگزین اقیانوس1
این استاندارد تحت عنوان fi xed D 1141 صادر می شود. شماره بلافاصله پس از تعیین ، سال پذیرش اصلی یا در صورت تجدید نظر ، سال آخرین نسخه را نشان می دهد. تعدادی در پرانتز سال گذشته تأیید مجدد را نشان می دهد. اپسیلون (e) متن فوق حاکی از تغییر ویراستاری از آخرین ویرایش یا تأیید مجدد است.
این استاندارد برای استفاده توسط آژانس های وزارت دفاع تصویب شده است………………………………..

 

برای دانلود PDF استاندارد ASTM D1141-98 بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید.

 

ASTM D1141-98

ASTM D1141-98