گالوانیزه اصفهان

۳ام اسفند ۱۴۰۲
گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده ، از ثبت سالانۀ افزایش تولید صنعت گالوانیزه گرم می توان نتیجه گرفت که گالوانیزه تمام اطراف ما را فرا […]
۲۰ام بهمن ۱۴۰۲
آغشتگی سطح در گالوانیزه

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم، سطح فولاد تمیز نیاز اساسی براي گالوانیزه خوب غوطه اي به شمار می آید. آلودگی هایی به شکل گریس ، قیر، […]
۷ام بهمن ۱۴۰۲
روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه ،گالوانیزه گرم غوطه اي به خوديِ خود حفاظت بلند مدت و مقرون به صرفه اي را در برابر زنگ زدگی فراهم […]
۳ام دی ۱۴۰۲
محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه ،اجراي استاندارد جدیدي براي آرماتور گالوانیزه ، عملکرد بسیاري از سازه هاي بتونی در سراسر انگلیس و ایرلند را به میزان زیادي بهبود […]
۲۲ام آذر ۱۴۰۲
مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم یا مفتول سفید که در انگلیسی Hot Dipped Golvanized Wire نیز نامیده می شود ، نوعی از مفتول گالوانیزه است که از طریق […]
۳۰ام آبان ۱۴۰۲
پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم ، هنگام گالوانیزه قطعات رزوه دار و دادن روکش روي بر آن، باید خلاصی اضافی در رزوه هاي مادگی در نظر […]
۲۲ام آبان ۱۴۰۲
تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم، استفاده از فلز روی از زمانهای باستان متداول بوده است و افسانه اسفندیار روئین تن در شاهنامه و پهلوان روئین تن یونانی به […]
۳۰ام مهر ۱۴۰۲
آزمون چسبندگی پوشش گالوانیزه

آزمون چسبندگی پوشش گالوانیزه

آزمون چسبندگی پوشش گالوانیزه، چسبندگی پوشش در شرایطی مانند حمل و نقل، نصب و سرویس و سایر موارد مشابه حائز اهمیت است. پوشش های گالوانیزه گرم […]
۲۱ام مهر ۱۴۰۲
حفاظت جانبی گالوانیزه گرم

حفاظت جانبی گالوانیزه گرم

حفاظت جانبی گالوانیزه گرم ،گالوانیزه گرم غوطه اي به چند طریق از دارایی هاي با ارزش حفاظت می کند و داراي مزایاي اقتصادي وزیست محیطی قابل […]
۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
سختی پوشش گالوانیزه گرم

سختی پوشش گالوانیزه گرم

سختی پوشش گالوانیزه گرم ،گالوانیزه مقاومت سایشی تا ده برابر بیشتر از روکش هاي رنگ آلی دارد. فرایند گرم غوطه اي منحصر بفرد است، روکشی تولید […]