آبکاری گالوانیزه

۲۰ام بهمن ۱۴۰۲
آغشتگی سطح در گالوانیزه

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم

آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم، سطح فولاد تمیز نیاز اساسی براي گالوانیزه خوب غوطه اي به شمار می آید. آلودگی هایی به شکل گریس ، قیر، […]
۷ام بهمن ۱۴۰۲
روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه

روکش های رنگی روی گالوانیزه ،گالوانیزه گرم غوطه اي به خوديِ خود حفاظت بلند مدت و مقرون به صرفه اي را در برابر زنگ زدگی فراهم […]
۱۵ام دی ۱۴۰۲
فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه در گالوانیزه گرم

فلزات پایه در گالوانیزه گرم ، فولاد کربن دار ساده، برخی فولادهاي کم آلیاژ و آهن و ریخته هاي فولادي، همه می توانند گالوانیزه شوند.اما قطعات […]
۳۰ام آبان ۱۴۰۲
پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم

پیچ و ﻣﻬﺮه گالوانیزه گرم ، هنگام گالوانیزه قطعات رزوه دار و دادن روکش روي بر آن، باید خلاصی اضافی در رزوه هاي مادگی در نظر […]
۲۲ام آبان ۱۴۰۲
تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم

تاریخچه گالوانیزه گرم، استفاده از فلز روی از زمانهای باستان متداول بوده است و افسانه اسفندیار روئین تن در شاهنامه و پهلوان روئین تن یونانی به […]
۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
سختی پوشش گالوانیزه گرم

سختی پوشش گالوانیزه گرم

سختی پوشش گالوانیزه گرم ،گالوانیزه مقاومت سایشی تا ده برابر بیشتر از روکش هاي رنگ آلی دارد. فرایند گرم غوطه اي منحصر بفرد است، روکشی تولید […]
۱۵ام شهریور ۱۴۰۲
دوام زیاد گالوانیزه گرم

دوام زیاد گالوانیزه گرم

دوام زیاد گالوانیزه گرم ، گالوانیزه با دوام است یکی از مزایاي اصلی استفاده از گالوانیزه گرم غوطه اي با دوام بودن آن است. داده ها […]
۲۲ام مرداد ۱۴۰۲
مشخصات شیمیایی مذاب روی

مشخصات شیمیایی مذاب روی

مشخصات شیمیایی مذاب روی،ترکیب شیمیایی روی مورد استفاده در فرایند گالوانیزه گرم باید با مقادیر تعریف شده استاندارد مطابقت داشته باشد. میزان عناصر ناخالصی و ترکیب شیمیایی […]
۴ام مرداد ۱۴۰۲
فلز روی در گالوانیزه گرم

فلز روی در گالوانیزه گرم

فلز روی در گالوانیزه گرم ،روی با علامت اختصاری Zn، یک فلز براق با رنگ سفید متمایل به آبی و عضو گروه ۱۲ جدول تناوبی است. […]
۳۰ام خرداد ۱۴۰۲
آماده سازی سطح فولاد در گالوانیزه گرم

آماده سازی سطح فولاد در گالوانیزه گرم

    آماده سازی سطح فولاد در گالوانیزه گرم ، در اين مرحله هدف زدودن هر نوع روغن و گريس، رنگ، قشرهاي اكسيدي و زنگ آهن […]