گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

آغشتگی سطح در گالوانیزه
آغشتگی سطح در گالوانیزه گرم
۲۰ام بهمن ۱۴۰۲
نمایش همه

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

1/5 - (1 امتیاز)
گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده

گالوانیزه گرم پوششی به اثبات رسیده ، از ثبت سالانۀ افزایش تولید صنعت گالوانیزه گرم می توان نتیجه گرفت که گالوانیزه تمام اطراف ما را فرا گرفته است. فولاد گالوانیزه از کوچکترین قطعات گرفته تا بزرگترین عناصر سازه اي، همواره خودش را مطمئن و قابل اتکا نشان داده است.
به عنوان یک صنعت، صاحبان صنایع گالوانیزه انگلستان میتوانند به تاریخچه اي ۱۶۰ ساله اشاره کنند. بسیاري از کارخانجات براي چندین نسل همچون یک خانواده فعالیت داشته اند و دهه ها از دارایی هاي ساخته شده حفاظت کرده اند.
این صنعتی است ساخته شده بر مبناي پیشینه و عملکرد اثبات شده ، که به دقت و تحت نظارت متخصصان و بر اساس جمع آوري داده هاي عملکردي آن، آزمایش شده است.
انگلستان تنها کشوري در جهان است که داراي نقشۀ ملی زنگ زدگی است، میزان زنگ زدگی ناشی از هواي گالوانیزه گرم غوطه وری ، که داده هاي روشن عملکرد متکی بر شواهد محکم را براي روکش یک سازه گالوانیزه گرم غوطه وری ۸۵ میکرونی نشان می دهد.

نقشۀ زنگ زدگی، میزان زنگ زدگی پس زمینه را براي هر ۱۰ کیلومتر مربع در سرتاسر انگلیس فراهم می کند ، به این معنی که کارشناسان فنی می توانند اطمینان داشته باشند که از حفاظت مناسب براي محصولات فولاد خود برخوردار می شوند

از این رو میتوان از گالوانیزه گرم به عنوان پوششی با قدمت دو قرن یاد نمود که برای بشر و صنایع مختلف به اثبات رسیده و پوششی مطمین می باشد.

گالوانیزه گرم سانتریفیوژ ،شرکت پارس پوشش با استفاده از تکنولوژی جدید سانتریفیوژ در بالای مذاب گامی موثر در پوشش دهی گالوانیزه گرم  قطعات ریز و رزوه دار برداشته است. این تکنولوژی برای اولین بار توسط شرکت پارس پوشش در ایران اجرایی شده است.

شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه اتصالات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،برق و …