کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها

مقایسه پیچ و مهره آهن و خشکه
۱۹ام بهمن ۱۴۰۱
جوش دادن اتصالات پیچ و مهره ای تنسایل بالا
جوش دادن اتصالات پیچ و مهره ای تنسایل بالا
۷ام اسفند ۱۴۰۱
نمایش همه

کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها

کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها
5/5 - (1 امتیاز)

کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها

 

کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها

 

کمیت های مرتبط با پیچ و مهره ها،در دنیای مهندسی استفاده از کمیت ها برای بیان مقدار و تعداد آنچه قابل اندازه گیری است کاربرد بسیار دارد. این امر در مورد پیچ و مهره ها نیز که قطعات کاملا مهندسی هستند صدق می کند. مثلا گفته میشود استدبولت ASTM A193 B7 حداقل تنسایل کششی ۱۰۰ ksi را دارد و تا دمای ۸۰۰ درجه فارنهایت بازدهی دارد. اما این کمیت ها برای تعاریف فیزیکی متفاوت کاملا متفاوت بوده و حتی برای یک تعریف نیز در دستگاه های مختلف دیمانسیون های مختلفی تعریف شده اند. این دیمانسیون ها از نظر مهندسی یا در دستگاه سیستم بین المللی SI و یا در دستگاه انگلیسی و یا آمریکایی معرفی می شوند. در زیر به معرفی کمیت های متداول در مهندسی پیچ و مهره می پردازیم.

جرم Mass

آنچه به عنوان وزن در عرف نامیده می شود در واقع معرف جرم می باشد چرا که کیلوگرم و پوند کمیت های جرم هستند و نه وزن.جرم را با M حرف اول Mass نشان داده و کمیت آن در دستگاه بین المللی کیلوگرم و در دستگاه آمریکایی پوند است.

 • lb pound / پوند
 • kg Kilogram / کیلوگرم
 • ۱kg=2.2 lb
 • ۱ lb=0.453 kg

فشار و تنش Pressure and Tension

از آنجا که فشار و تنش دو تعریف مجزا از یک کمیت هستند یعنی معرف نیرو بر واحد سطح، که فشار معمولا در ارتباط با مایعات و گازها و تنش در ارتباط با جامدات استفاده می شود دیمانسیون و یا کمیت یکسان دارند. در مورد پیچ و مهره ها که جامد هستند معمولا مفهوم تنش مورد استفاده قرار میگیرد که واحد های پر کاربرد آن مگا پاسکال Mpa و کیلو پوند بر اینچ مربع ksi می باشد.

 • پاسکال یا نیوتن بر متر مربع pa=1N/m2
 • پوند بر اینچ مربع psi
 • ۱ kpa= 0.145psi
 • ۱Mpa= 0.145ksi
 • ۱ksi=6.894Mpa

دما Temperature

کمیت دما در دستگاه ترمودینامیک استاندارد کلوین است. اما در صنایع از دو کمیت فارنهایت و سانتی گراد و یا سلسیوس برای معرفی دما استفاده می شود.

 • پاسکال یا نیوتن بر متر مربع pa=1N/m2
 • C درجه سانتی گراد و یا سلسیوس
 • F درجه فارنهایت
 • T درجه کلوین
 • F=1.8C+32
 • T=273.16+C
 • F=1.8T-460

طول Length

واحد طول در دستگاه بین المللی متر و در دستگاه آمریکایی فوت و اینچ است

 • متر m
 • فوت ft
 • اینچ in
 • ۱ft=12in
 • ۱ft=0.3m
 • ۱m=3.28ft