مکانیزم های محافظت از خوردگی توسط پوشش ها

نتایج تست آزمایشگاهی
۲۴ام تیر ۱۳۹۹
آزمون های سالت اسپری
۲ام دی ۱۳۹۹
نمایش همه

مکانیزم های محافظت از خوردگی توسط پوشش ها

Rate this post

1)پوشش های غیر فلزی :

پوشش های غیر فلزی غالبا با قطع تماس اتمسفر از فلز پایه باعث جلوگیری از خوردگی قطعات می شوند.بنابراین در این پوشش ها باید مواظب بود تا هیچ گونه ترک،خراش،ناپیوستگی،حفره و…..در پوشش ایجاد نگردد.در غیر اینصورت اتمسفر از طریق این نقایص با سطح فلز تماس پیدا کرده و خوردگی فلز پایه از این نقاط شروع می شود.

در زیر پوشش PH بالا می رود و این موضوع خصوصا در مورد پوشش رنگ باعث ورقه شدن آن از روی سطح می شود.از آنجا که محصولات خوردگی (اکسید آهن یا اکسید روی )حجیم هستند لذا فشار زیادی در زیر پوشش ایجاد شده،ورقه شدن پوشش تسریع می گردد.

۲)مکانیزم حفاظت از خوردگی پوشش های فلزی :

پوشش های فلزی نیز با قطع تماس اتمسفر از فلز پایه باعث جلوگیری از خوردگی آن می شوند.اما چنانچه بر روی پوشش فلزی خراش،ترک،حفره و یا ناپیوستگی ایجاد شود به علت بوجود آمدن کوپل گالوانیکی بین فلز پوشش و فلز پایه ممکن است خوردگی در پوشش یا فلز پایه ،ادامه پیدا کند.

چنانچه فلز پوشش از فلز پایه نجیب تر باشد (مثلا پوشش قلع بر روی فولاد)در صورت ایجاد ترک،خراش،حفره و یا ناپیوستگی در پوشش در اثر پیل گالوانیکی بوجود آمده ،فلز پایه دچار خوردگی شده از بین می رود.رنگ محصولات خوردگی در این حالت(فلز پایه آهنی )نارنجی رنگ (زنگ آهن ) می باشد.

به این نوع پوشش،پوشش کاتدی می گویند.

چنانچه فلز پوشش از فلز پایه فعالتر باشد(مثلا پوشش روی بر روی فولاد)در صورت ایجاد خراش،ترک حفره و ناپیوستگی در پوشش در اثر پیل گالوانیکی ایجاد شده،پوشش فلزی (روی )دچار خودگی شده و از تخریب فلز پایه (فولاد)جلوگیری می کند.رنگ محصولات خوردگی در این حالت (پوشش روی)سفید رنگ (اکسید روی )می باشد.

به این نوع پوشش،پوشش فدا شونده یا آندی گویند.

از آنجا که فلزات در تماس با اتمسفر دچار خوردگی می شوند جهت کاهش خورگی فلز پوشش ممکن است از عملیات تکمیلی (نظیر کروماته بر روی پوشش روی )پوشش های آلی (رنگ بر روی پوشش گالوانیزه ) و یا پوشش فلزی دیگر (کروم بر روی نیکل )استفاده نمود.

 

 پیچ‌ و مهره ضد زنگ

پیچ‌ و مهره ضد زنگ

الکترولس نیکل

الکترولس نیکل

پارس پوشش ،داکرومات،پوشش داکرومات،خدمات داکرومات،خدمات پوشش داکرومات،خدمات آبکاری داکرومات،آبکاری داکرومات،داکرومات اصفهان،آّبکاری اصفهان،داکرومات پیچ،داکرومات پیچ و مهره،داکرومات قطعه،داکرومات پیچ و واشر،مواد داکرومات،داکرومات فلزات،پارس پوشش