مقایسه داکرومات و گالوانیزه گرم

استاندارد داکرومات
۹ام تیر ۱۳۹۸
نمایش همه

مقایسه داکرومات و گالوانیزه گرم

داکرومات

5/5 - (1 امتیاز)
عناوین گالوانیزه
روی
داکرومات
روی ، آلومینیوم و کروم
مکانیزم مقاومت در برابر خوردگیبا استفاده از مکانیزم خوردگی فداشونده و به مرور لایه آخر پوشش خورده شده و سطح فلز پایه تا زمانیکه لایه آخر پوشش خورده نشده محفوظ می ماند و پس از خورده شدن لایه ی آخر ،خوردگی سطح پوشش نیز آغاز میگردد.باتشکیل لایه ی نفوذ یافته به سطح فلز پایه از پوشش آلیاژی که دارای مقاومت به خوردگی بالایی میباشد .ممانعت از نفوذ عوامل به سطح فلز پایه به عمل می آید.
ضخامت پوششبرای قطعات پیچ و مهره حداقل ۴۳ و برای قطعات دیگر حداقل ۸۳برای مقاومت به خوردگی ۵۰۰ ساعت سالت اسپری ۶-۱۰ و برای مقاومت به خوردگی ۱۰۰۰ ساعت سالت اسپری و بالاتر ۱۸ – ۱۰۰
مقاومت به خوردگی در شرایط محیطیدر شرایط ایده آل (که به ندرت اتفاق می افتد )حدود ۲۵ الی ۳۰ سالبسته به نوع ضخامت پوشش داکرومات انتخابی ۴۰ الی ۸۰ سال
چسبندگی پوششبا توجه به شرایط آماده سازی سطح قطعات و ضخامت زیاد پوشش چسبندگی نسبی بوده و بسیار کمتر از پوشش داکرومات میباشد.با توجه به نفوذ لایه پوشش داکرومات در سطح فلز پایه چسبندگی فوق العاده بالا میباشد.
حفظ خواص مکانیکی قطعات در حین انجام پروسه پوششکاریبا توجه به در جه حرارات بالای ۶۰۰ -۵۵۰ سانتیگراد پروسه این پوشش، قطعات عملیات حراراتی شده به واسطه ی بالا بودن دمای پروسه از دمای تمپرینگ فولادها ۴۵۰-۴۰۰ سانتیگراد تحت تمپرینگ ناخواسته قرار میگیرند وسختی قطعات افت میکند.با توجه به اینکه عملیات پوشش کاری بعد از عملیات حرارتی قطعات به عنوان آخرین مرحله تولید انجام میگیرد ،با توجه به حرارات پایین ۲۸۰ درجه سانتیگراد پروسه ایجاد این پوشش ، قطعات تحت تمپرینگ ناخواسته قرار نمیگیرد.
عدم تغییر سایز قطعاتبا توجه به ضخامت بالای لایه پوشش ، سایز قطعات با سوراخ یا رزوه تغییر نموده و جهت انجام عملیات مونتاژ حتما پروسه ی تنظیم سالیز میبایست النجام پذیرد.که در این حالت در اپر پروسه ی تنظیم سایز بعضی از سطوح ، پوشش خود را از دست می دهند و علاوه برآن هزینه انجام پروسه ی سایزینگ نیز تحمیل میگردد.با توجه به ضخامت پایین لایه پوشش ، سایز قطعات با سوراخ یا رزوه تغییر جزیی داشته و نیاز به تنظیم سایز آنها بعد از عملیات پوشش کاری نمیباشد.
چسبندگی پوششبا توجه به شرایط آماده سازی سطح قطعات و ضخامت زیاد پوشش چسبندگی نسبی بوده وبسیار کمتر از پوشش داکرومات میباشد.با توجه به نفوذ لایه پوشش در سطح فلز پایه چسبندگی فوق العاده بالا میباشد.
تنوع رنگتنوع رنگ ندارد.تنوع رنگ برحسب خواسته ی مشتری
کیفیت ظاهریبا توجه به ضخامت بالای لایه پوشش ،وغیر قابل کنترل بودن پروسه ی ایجاد پوشش با ضخامت یکنواخت ظاهر قطعات در موارد زیاد مشکلاتی از قبیل : قطرات شره شده ،ایجاد لایه پوشش با ضخامت بالا  به صورت جزیره ای بر سطح قطعا ت ، کنده شدن پوشش بعضی ازقسمتهای قطعات بواسطه ی عدم آماده سازی مناسب سطح قبل از پوشش و برخورد سطوح خارجی قطعات در اثر جابجایی و یا حمل و نقل و … دیده میشود . که علاوه بر ایجاد ظاهری نامناسب و غیر شکیل سبب به وجود آمدن خوردگی موضعی در سطح ناهمگون میگردد.با توجه به ضخامت پایین لایه پوشش و انجام پوسه پوشش کاری با دقت های قابل کنترل ، کیفیت ظاهری قطعات بسیار بالا بوده و بیننده را مجذوب مینماید.
آلایندگی زیست محیطیبواسطه ی وجود بخارات روی در حین انجام پروسه پوششکاری آلایندگی زیست محیطی بوجود آمده ودر حین تماس دست با قطعات پوشش کاری شده ذرات روی به دست اپراتور چسبیده و یا در هوا معلق میگردد که موجب آلایندگی میگردد.بواسطه ی عدم وجود عناصر آلاینده در ترکیب این پوشش هیچگونه آلایندگی در حین انجام پوشش و بعد ازآن وجود ندارد