محصولات آرماتور گالوانیزه

مفتول گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه گرم
۲۲ام آذر ۱۴۰۲
فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم
فلزات پایه در گالوانیزه گرم
۱۵ام دی ۱۴۰۲
نمایش همه

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

5/5 - (1 امتیاز)
محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه ،اجراي استاندارد جدیدي براي آرماتور گالوانیزه ، عملکرد بسیاري از سازه هاي بتونی در سراسر انگلیس و ایرلند را به میزان زیادي بهبود میبخشد. اهمیت محافظت صحیح از آرماتور هاي فولادي نباید دست کم گرفته شود.

از آرماتورهاي فولادي در سازههاي بتنی براي تأمین مقاومت کششی و خواص برشی براي تکمیل مقاومت فشاري بتن استفاده می شود. این بدان معنی است که باید از آرماتورها حفاظت کامل انجام گیرد تا جلوي خوردگی که ساختار بتن را خراب می کند،گرفته شود.

یکی از فناوري هاي رایج که بی درنگ سطح بالایی از محافظت در برابر خوردگی را فراهم می کند ، گالوانیزه گرم غوطه اي است. آرماتور فولاد گالوانیزه گرم غوطه اي حفاظت درازمدتی در برابر خوردگی ایجاد می کند و به کاهش یا از بین بردن خوردگی آرماتور در بتن کمک می کند.

محصولات آرماتور گالوانیزه ،در دسامبر ،۲۰۱۸ استاندارد اروپایی ۱۰۳۴۸-۲:۲۰۱۸ EN فولاد براي تسلیح بتن، آرماتور فولاد گالوانیزه و محصولات فولادي منتشر شد. این استاندارد، مشخصات سادة آرماتور گالوانیزه گرم غوطه اي را در نظر می گیرد و جزییات مربوط به نوع فولاد آرماتور و یا محصول فولادي که باید گالوانیزه شود را به خصوص فولاد، در محدوده ۱۰۰۸۰ EN ، ارائه می کند

ضخامتهاي لازم براي روکش آرماتورهاي گالوانیزه که براي تهیه شده در جدول زیر آمده است.

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

 

آرماتور فولاد گالوانیزه گرم غوطه اي، سطح بالایی از حفاظت در برابر خوردگی را ایجاد می کند و به دلیل تغییرات واقعی در وضعیت بتن، مثل: ترکیب بتن، میزان پوشش بتن، تراکم، نقوذ پذیري بتن و محیطی که سازه در آن قرار دارد، توصیه می شود.از دو راه ممکن است تأثیر نامطلوبی بر آرماتور فولاد وارد و منجر به خرابی بتن شود. این دو راه، حمله کربناته و کلریدي است.

 

محصولات آرماتور گالوانیزه

محصولات آرماتور گالوانیزه

 

گالوانیزه گرم سانتریفیوژ ،شرکت پارس پوشش با استفاده از تکنولوژی جدید سانتریفیوژ در بالای مذاب گامی موثر در پوشش دهی گالوانیزه گرم  قطعات ریز و رزوه دار برداشته است. این تکنولوژی برای اولین بار توسط شرکت پارس پوشش در ایران اجرایی شده است.

شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه اتصالات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،برق و …