فلزات پایه در گالوانیزه گرم

محصولات آرماتور گالوانیزه
محصولات آرماتور گالوانیزه
۳ام دی ۱۴۰۲
روکش های رنگی روی گالوانیزه
روکش های رنگی روی گالوانیزه
۷ام بهمن ۱۴۰۲
نمایش همه

فلزات پایه در گالوانیزه گرم

فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

5/5 - (1 امتیاز)
فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه در گالوانیزه گرم ، فولاد کربن دار ساده، برخی فولادهاي کم آلیاژ و آهن و ریخته هاي فولادي، همه می توانند گالوانیزه شوند.اما قطعات جوشِ برنج شده یا لحیم کاري شده نباید گالوانیزه شوند.
همچنین، از گالوانیزه محصولاتی که متشکل از مواد یا سطوح مختلفی باشند، باید اجتناب کرد ، چرا که این امر بر یکنواختی و شکل ظاهري روکش تأثیر می گذارد. ماسه پاشی (براي تمیز کردن سطح اجسام) کل مونتاژ، در جایی که از مواد گوناگون استفاده شده باشد ، هرگونه تمایز ناشی از اثرات متفاوت آماده سازي را به حداقل می رساند. اولویت با محصولی است که تماماً از یک نوع فولاد ساخته شده باشد.
محصولات فولادي که تحت کار سرد سنگین (مانند خمش از طریق یک شعاع تنگ) قرار گرفته اند ،ممکن است در معرض شکنندگیِ کهنگیِ کششی قرار گیرند ، بنابراین باید قبل از گالوانیزه، تنش گیري شوند.
وقتی فولادي که می خواهد گالوانیزه شود، داراي مقاومت بالا، با امکان ترك خوردگی و همچنین برخوردار از تنش باقیمانده بسیار زیاد است، باید کاهش امکان ترك خوردگی فولاد مورد توجه قرار گیرد. چنین ترکیبی بسیار نادر است، اما در صورت وجود چنین مواردي، باید حتماً با انجمن گالوانیزه مشورت کرد.

فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

فلزات پایه و ترکیبات در گالوانیزه گرم

گالوانیزه گرم سانتریفیوژ ،شرکت پارس پوشش با استفاده از تکنولوژی جدید سانتریفیوژ در بالای مذاب گامی موثر در پوشش دهی گالوانیزه گرم  قطعات ریز و رزوه دار برداشته است. این تکنولوژی برای اولین بار توسط شرکت پارس پوشش در ایران اجرایی شده است.

شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه اتصالات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،برق و …