سختی ویکرز پیچ و مهره

شکلهای مختلف سر پیچ
شکلهای مختلف سر پیچ
۱۵ام آذر ۱۴۰۱
سختی برینل پیچ و مهره
سختی برینل پیچ و مهره
۲۹ام آذر ۱۴۰۱
نمایش همه

سختی ویکرز پیچ و مهره

سختی سنجی پیچ و مهره به روش ویکرز
4.7/5 - (4 امتیاز)

سختی ویکرز پیچ و مهره

سختی سنجی پیچ و مهره به روش ویکرز

سختی ویکرز پیچ و مهره شامل فرو کردن یک فرو رونده به شکل سر هرم با سطح مقطع مربعی و با زاویه ۱۳۶ درجه به داخل قطعه تست شونده با نیروی بین ۱gf یک گرم فورس تا ۱۰۰ کیلوگرم فورس بسته به نوع و ابعاد پیچ و مهره می شود.

این بار معمولا به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه بر روی گل و یا پخی مسطح پیچ وارد میشود. دو قطر از سطح مربعی فرو رفته در قطعه کار پس از حذف بار توسط میکروسکوپ اندازه گیری می شوند و میانگین آنها محاسبه می گردد. سپس مساحت سطوح شیبدار داخل مربع ایجاد شده بر اثر بارگذاری محاسبه میگردد. سختی ویکرز طبق رابطه زیر محاسبه می شود

سختی سنجی پیچ و مهره به روش ویکرز

  • F نیرو بر حسب کیلوگرم فورس
  • d میانگین قطر مربع ایجاد شده به میلی متر
  • HV سختی ویکرز
  • HV = 1.854 F/d2

دستگاه های مدرن سختی سنجی به روش ویکرز بطور اتوماتیک پس از انجام تست قطر متوسط را اندازه گیری کرده و طبق رابطه میزان سختی ویکرز را نمایش می دهند. نتیجه تست سختی ویکرز بصورت مثال ۸۰۰HV/10 نشان داده می شود که به معنی سختی ۸۰۰ ویکرز بر اثر اعمال ۱۰ کیلوگرم فورس نیرو می باشد.

در واقع این روش سختی سنجی برای پیچ و مهره ها و راکول پیچ و مهره ها هر دو مبنای یکسان یعنی فرو کردن یک جسم خارجی و محاسبه میزان فرو رفتگی دارند. هر چند انجام تست ویکرز با وارد کردن نیروهای متفاوت به سطح معمولا نتیجه یکسان و دقیقتری نسبت به تست سختی سنجی راکول با درجه های مختلف تست به دست می دهد.

علاوه بر این در این روش تنها یک فرو رونده برای تست وجود دارد. گستردگی بازه نیروی وارد کننده جهت تست با این روش یکی دیگر از مزایای این روش بوده که تقریبا برای هر متریال با هر ضخامتی قابل اجراست چرا که هم نیرو و هم قطر متوسط در رابطه وارد می شوند.

پارس پوشش تامین کننده پیچ و مهره داکرومات