تست ضربه پیچ و مهره ها

نحوه محاسبه قطر و طول پیچ
۹ام دی ۱۴۰۱
تبدیل و مقایسه سختی برنیل، راکول، ویکرز
تبدیل و مقایسه سختی برنیل، راکول، ویکرز
۲۳ام دی ۱۴۰۱
نمایش همه

تست ضربه پیچ و مهره ها

4.5/5 - (2 امتیاز)

تست ضربه پیچ و مهره ها

تست ضربه پیچ و مهره ها یا تست چارپی ، تست ضربه در سال ۱۹۰۵ توسط جورج چارپی برای تعیین میزان انرژی جذب شده توسط مواد در زمان شکستن برای اولین بار انجام و به ثبت رسید. آنچه در حین تست ضربه مشخص شد آن بود که با کاهش دمای قطعه کار تنسایل و تنش تسلیم افزایش می یابد. در عوض با کاهش دما پیچ و مهره و یا متریال های دیگر ترد شده و به ضربه حساس تر می شوند. به همین خاطر است که برای اتصال پیچ و مهره ها در مناطق قطبی و یا بسیار سرد حتما نیاز به تست ضربه قبل از اتصال پیچ و مهره وجود دارد. از میان استاندارد های مختلف پیچ استاندارد A320 L7 گزینه مناسبی برای اتصال در دماهای بسیار پایین است و در تست ضربه از باقی استاندارد ها بهتر عمل می کند.

تست ضربه استاندارد معمولا بر روی یک قطعه برش خورده به ابعاد ۱۰mmX10mmX55mm همراه با یک برش هشتی شکل در وسط که شکست در آنجا صورت می گیرد اتفاق می افتد. ابتدا قطعه برش خورده تا دمای مورد نظر تست معمولا توسط مایع سرد می شود و بین فک های گیره بسته می شود. سپس یک پاندول در بالای قطعه کار قرار گرفته و با حرکت پاندولی به قطعه کار ضربه می زند و قطعه کار را در نقطه برش خورده که حداکثر تمرکز تنش وجود دارد می شکند. دستگاه تست ضربه میزان انرژی جذب شده توسط قطعه را با اندازه گیری میزان بالا آمدن پاندول پس از شکست قطعه کار اندازه گیری می کند. هر چه پاندول پس از شکست قطعه بیشتر بالا بیاید انرژی جذب شده کمتر می باشد و بر عکس. یک تست ضربه معمولا در سه مرحله انجام می شود و نتیجه نهایی نتیجه میانگین سه مرحله تست را نشان می دهد.

تست ضربه پیچ و مهره ها

جدول زیر نتیجه تست ضربه برای چند استاندارد پیچ را نشان می دهد.

 

استاندارد پیچنیوتن-متر N-mدمای تست ضربه
ASTM A320 L7۲۷٫۱-۱۵۰F یا -۶۵C
ASTM A320 L43۲۷٫۱-۱۵۰F یا -۶۵C
F1554 grade 55۲۰٫۳۳+۴۰F یا ۴C
F1554 grade 105۲۰٫۳۳+۴۰F یا ۴C

 

پارس پوشش تامین کننده پیچ و مهره داکرومات

تست ضربه پیچ و مهره ها