استاندارد پیچ و مهره ASTM F568

استاندارد پیچ و مهره ASTM F568

استاندارد پیچ و مهره

استاندارد پیچ و مهره ASTM F568 بیانگر مشخصات فنی پیچ و مهره ها و استادبولت های متریک استاندارد برای کاربری عمومی مهندسی می باشد.
نام رسمی که برای پیچ و مهره های این استاندارد بیان شده است “مشخصات استاندارد برای پیچ و مهره و یا استادبولت های دنده خارجی متریک فولاد و یا آلیاژ فولاد از سایز ۱٫۶ الی ۱۰۰ میلیمتر” می باشد.

هر دو استاندارد F568M و ISO898-1 لیستی از گرید های مختلف پیچ و مهره متریک از کربن پایین تا کربن بالا و آلیاژ کربن را ارائه کرده اند. در زیر لیستی از گرید ها و استاندارد هایی که از نظر خواص فیزیکی تا حدودی مشابه هستند آورده شده است.

جایگزینی هر یک از استاندارد ها با استاندارد معادل در دستگاه دیگر برای قطر های مختلف باید با بررسی بیشتر مهندسی صورت گیرد. برای مثال پیچ و مهره گرید ۸٫۸ مشخصات مکانیکی کاملا برابری تا قطر M80 دارند، این در حالی است که استاندارد معادل آن در دستگاه ASTM A449 با افزایش قطر مشخصات مکانیکی کاهش می یابد و این الزام را بوجود می آورد تا با افزایش قطر استاندارد معادل از دستگاه دیگر یک پله بالاتر رود.

به عنوان مثال دیگر کلاس ۱۲٫۹ از شش گوش متریک استاندارد برابر ASTM A574 را دارد حال آنکه کلاس ۱۰٫۹ پیچ های آلن و استاد بولت ها را نیز پوشش می دهد اما استاندارد برابر آنها در دستگاه ASTM برابر استاندارد پیچ شش گوش نمی باشد.

توجه در تبدیل ها هر ksi معادل ۶٫۹ Mpa می باشد و در زیر توسط شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه و فروش پیچ و مهره برای شما در زیر آورده شده اند.

رینج قطرکلاس متریکاستاندارد معادل ASTMتوضیحاتحداقل تنسایل Mpaحداقل تنش تسلیم Mpa
کلیه سایز ها۴٫۶A307Aفولاد کربن پایین یا متوسط۴۰۰۲۴۰
تا M24۵٫۸فولاد با کربن پایین یا متوسط۵۲۰۴۲۰
تا M24۸٫۸A449فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی۸۳۰۶۶۰
تا M24۸٫۸A193B7/A354BC or F1554G105فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی۸۳۰۶۶۰
تا M36۸٫۸٫۳A325 Type 3 / A449 Type 3فولاد هواخور کربن متوسط با عملیات حرارتی۸۳۰۶۶۰
کلیه سایز ها۱۰٫۹A490/A354BDآلیاژ فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی۱۰۴۰۹۴۰
تا M36۱۰٫۹٫۳A490 Type 3آلیاژ فولاد هواخور کربن متوسط با عملیات حرارتی۱۰۴۰۹۴۰
کلیه سایز ها۱۲٫۹A574آلیاژ فولاد با عملیات حرارتی۱۲۲۰۱۱۰۰

دانلود استاندارد ASTM F568

 

شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه

استاندارد پیچ و مهره F568