استاندارد پیچ و مهره ASTM A453

استاندارد پیچ و مهره  ASTM A453

استاندارد پیچ و مهره

 

استاندارد پیچ و مهره ASTM A453 بیش از آن که استانداردی برای شکل و ابعاد پیچ و مهره ها باشد یک استاندارد عملیات حرارتی برای تولید پیچ و مهره و استاد بولت با مقاومت حرارتی بالا و حداقل انبساط بر اثر حرارت است با خاصیت های حرارتی مشابه استنلس استیل. پیچ و مهره استاندارد A453 در گرید های ۶۶۰، ۶۵۱، ۶۶۲، ۶۶۵، ۶۶۸ تولید شده که هر یک عملیات حرارتی و مقاومت در برابر گرمای متفاوتی دارند.استاندارد پیچ و مهره ASTM A453 گرید ۶۶۰ شامل کلاس های A,B,C و D و باقی کلاس های این استاندارد شامل دو کلاس A و B می شوند.

ترکیبات شیمیایی پیچ و مهره استاندارد ASTM A453

عنصرگرید ۶۶۰گرید ۶۵۱گرید ۶۶۲گرید ۶۶۵گرید ۶۶۸
کربن۰٫۰۸% حداکثر۰٫۲۸-۰٫۳۵%۰٫۰۸% حداکثر۰٫۰۸% حداکثر۰٫۰۸% حداکثر
منگنز۲٫۰۰% حداکثر۰٫۷۵-۱٫۵%۰٫۴۰-۱٫۰۰%۱٫۲۵-۲٫۰۰%۲٫۰۰% حداکثر
حداکثر فسفر۰٫۰۴۰% حداکثر۰٫۰۴۰%۰٫۰۴۰%۰٫۰۴۰%۰٫۰۴۰%
حداکثر گوگرد۰٫۰۳۰%۰٫۰۳۰%۰٫۰۳۰%۰٫۳۰%۰٫۳۰%
سیلیکون۱٫۰۰% حداکثر۰٫۳۰-۰٫۸۰%۰٫۴۰-۱٫۰۰%۰٫۱-۰٫۸۰%۱٫۰۰% حداکثر
نیکل۲۴٫۰-۲۷٫۰%۸٫۰-۱۱٫۰%۲۴٫۰-۲۸٫۰%۲۴٫۰-۲۸٫۰%۱۷٫۵-۲۱٫۵%
کروم۱۳٫۵-۱۶٫۰%۱۸٫۰-۲۱٫۰%۱۲٫۰-۱۵٫۰%۱۲٫۰-۱۵٫۰%۱۳٫۵-۱۶٫۰%
مولیبدنیت۱٫۰۰-۱٫۵۰%۱٫۰۰-۱٫۷۵%۲٫۰-۳٫۵۰%۱٫۲۵-۲٫۲۵%حد اکثر ۱٫۵۰%
تنگستن۱٫۰۰-۱٫۷۵%
تیتانیوم۱٫۹-۲٫۳۵%۰٫۱-۰٫۳۵%۱٫۸۰-۲٫۱۰%۲٫۷۰-۳٫۳۰%۲٫۲۰-۲٫۸۰%
آلومینیوم۰٫۳۵% حداکثر۰٫۳۵% حداکثر۰٫۳۵% حداکثر۰٫۳۵% حداکثر
وانادیوم۰٫۱۰-۰٫۵۰%۰٫۵۰% حداکثر
مس۰٫۵۰% حداکثر۰٫۵۰% حداکثر۰٫۲۵% حداکثر
برون۰٫۰۰۱-۰٫۰۱۰%۰٫۰۰۱-۰٫۰۱۰۰٫۰۱-۰٫۰۷%۰٫۰۰۱-۰٫۰۱۰

عملیات حرارتی

از آنجا که مهمترین مشخصه این استاندارد پیچ و مهره ASTM A453 از پیچ و مهره ها مشخصه های حرارتی و انبساطی آنها است عملیات حرارتی بسیار دقیقی بر روی آنها شامل غوطه وری در محلول گرم، گرمایش و سرمایش مکرر و در دما های بالا صورت میگیرد. برخی از این عملیات حرارتی در زیر توسط شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه و فروش پیچ و مهره برای شما در زیر آورده شده اند.

گریدکلاسعملیات در محلولعملیات حرارتی روی پیچ و مهره
۶۶۰Aبه مدت ۲ ساعت در محلول ۹۰۰ درجه سانتی گراد + خنک کردن سریع پیچ و مهره در آب یا محلول دیگربه مدت ۱۶ ساعت در حرارت ۷۲۰ درجه + هوا خنک
۶۶۰Bبه مدت ۱ ساعت در محلول ۹۸۰ درجه + خنک کردن سریع پیچ و مهرهبه مدت ۱۶ ساعت در حرارت ۷۲۰ درجه + هوا خنک
۶۶۰Cبه مدت ۱ ساعت در محلول ۹۸۰ درجه+ خنک کاری با روغنبه مدت ۱۶ ساعت در دمای ۷۷۵ درجه سپس خنک کاری با هوا+ حرارت ۶۵۰ درجه به مدت ۱۶ ساعت و هوا خنک
۶۶۰D۲ ساعت در محلول ۹۰۰ درجه + خنک کاری سریع پیچ و مهره توسط مایع۱۶ ساعت در دمای ۷۲۰ درجه سپس ۱۶ ساعت در دمای ۶۵۰ درجه و هوا خنک
۶۶۲Aبه مدت ۱ ساعت در محلول ۹۸۰ درجه و خنک کاری مایع سریعبه مدت ۲۰ ساعت در دمای ۷۳۰-۷۶۰ درجه سپس کاهش حرارت کوره تا ۶۵۰ درجه و نگهداری در همان دما بمدت ۲۰ ساعت و سپس سردکاری
۶۶۲B۲ ساعت در دمای ۱۰۶۵ درجه و خنک کاری سریع پیچ و مهره توسط مایعبه مدت ۲۰ ساعت در دمای ۷۳۰-۷۶۰ درجه سپس کاهش حرارت کوره تا ۶۵۰ درجه و نگهداری در همان دما بمدت ۲۰ ساعت و سپس سردکاری
۶۶۵Aبه مدت ۲ ساعت در محلول ۹۸۰ درجه و خنک کاری مایع سریعبه مدت ۲۰ ساعت در دمای ۷۳۰-۷۶۰ درجه سپس کاهش حرارت کوره تا ۶۵۰ درجه و نگهداری در همان دما بمدت ۲۰ ساعت و سپس سردکاری
۶۶۵B۳ ساعت در دمای ۱۰۹۵ درجه و خنک کاری سریع پیچ و مهره توسط مایعبه مدت ۲۰ ساعت در دمای ۷۳۰-۷۶۰ درجه سپس کاهش حرارت کوره تا ۶۵۰ درجه و نگهداری در همان دما بمدت ۲۰ ساعت و سپس سردکاری

 

مشخصه های مکانیکی

 

گریدکلاستنسایل Mpaخستگی Mpaافزایش طول %
۶۶۰A , B , Cحداقل ۸۹۵حداقل ۵۸۵۱۵
۶۵۱Aحداقل ۶۹۰حداقل ۵۸۵۱۸
۶۵۱Bحداقل ۶۵۵حداقل ۴۱۵۱۸
۶۵۱Dحداقل ۸۹۵حداقل ۷۲۵۱۵
۶۶۲Aحداقل ۸۹۵حداقل ۵۸۵۱۵
۶۶۲Bحداقل ۸۶۰حداقل ۵۵۰۱۵
۶۶۵Aحداقل ۱۱۷۰حداقل ۸۳۰۱۲
۶۶۵Bحداقل ۱۰۷۰حداقل ۸۳۰۱۲
۶۶۸A , Bحداقل ۸۹۵حداقل ۵۸۵۱۵

دانلود استاندارد ASTM A453

شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه

 

پیچ و مهره استاندارد ASTM A453