استاندارد های پوشش زینک فلیک

پوشش های زینک فلیک رسته اصلی پوشش های ضد خوردگی با خواص ورقه های پولکی شکل مقاوم به خوردگی با محوریت اصلی پوشش روی آلومینیوم (زینک فلیک) می باشد که شامل برند های متعدد داکرومت ،ژئومت ،کمیمت و .. می باشد پوشش های زینک آلومینیوم طبق مرجع استاندارد انجمن تست و متریال آمریکا با کد ASTM 1136F میباشند و استاندارد ایزو این پوشش ISO 10683 بوده و استاندارد ملی پوشش زینک فلیک INSO 20708  میباشد که در زیر قابل دسترسی است

 

پوشش زینک فلیکپوشش زینک فلیک