آزمون های سالت اسپری

مکانیزم های محافظت از خوردگی توسط پوشش ها
۲۴ام آذر ۱۳۹۹
پیچ و مهره
۱ام آذر ۱۴۰۱
نمایش همه

آزمون های سالت اسپری

5/5 - (1 امتیاز)

آزمون سالت اسپری روشی استاندارد شده برای بررسی مقاومت خوردگی نمونه های پوشش داده شده می باشد.

پوشش ها می توانند باعث افزایش مقاومت خوردگی قطعات ساخته شده از فولاد،زاماک،برنج و….گردند.هر چند با اعمال پوشش بر روی فلزات می توان مقاومت خوردگی آنها را افزایش داد و طول عمر قطعات را بهبود بخشید اما جهت کنترل صحت عملیات نیاز به روشی برای ارزیابی پوشش می باشد.آزمون سالت اسپری آزمونی تسریع شده است که باعث ایجاد شرایط خورنده بر روی قطعات شده ودر نتیجه می توان مناسب بودن مقاومت خوردگی پوشش را توسط آن ارزیابی نمود.

درآزمون سالت اسپری ظاهر محصولات خوردگی بوجود آمده (اکسیدها)را پس از زمان مشخص ارزیابی می کنند.مدت زمان آزمون متناسب با مقاومت خوردگی پوشش می باشد.هرچه مقاومت خوردگی پوشش بیشتر باشد زمان لازم جهت بوجود آمدن آثار خوردگی در آزمون سالت اسپری بیشتر خواهد بود.

آزمون سالت اسپری متداول است زیرا ارزان،سریع،به خوبی استاندارد و به طور قابل قبولی تکرار پذیر می باشد.اما رابطه کمی بین زمان مقاومت قطعات در سالت اسپری و عمر قطعات در شرایط واقعی وجود دارد زیرا خوردگی یک فرایند بسیار پیچیده بوده و تحت تاثیر عوامل خارجی بسیار زیادی می باشد.اما از سالت اسپری در صنعت به طور چشمگیری جهت ارزیابی مقاومت خوردگی قطعات پوشش داده شده،استفاده می گردد.

از آزمون های سالت اسپری جهت تشخیص عیوبی نظیر حفره ها،ترک ها و یا نقص های دیگر در پوشش های فلزی،آلی،اکسیدی و تبدیلی استفاده می

انواع آزمون های سالت اسپری

در آزمون سالت اسپری قطعات را در درون محفظه ای با دمای مشخص حاوی مه نمکی قرار می دهند و ظاهر محصولات خوردگی بوجود آمده را پس از زمان مشخص ارزیابی می کنند.آزمون های متعددی جهت سالت اسپری استاندارد شده است اما در صنعت از سه آزمون استاندارد شده زیر استفاده می شود.

-آزمان سالت اسپری خنثی (NSS )

-آزمون سالت اسپری حاوی اسید استیک (AASS)

-آزمون سالت اسپری حاوی اسید استیک تسریع شده توسط ترکیبات مس (CASS)

آزمون سالت اسپری خنثی در موارد زیر بکار برده می شود:

فلزات و آلیاژهایشان

پوشش های فلزی (آندی-کاتدی)

پوشش های تبدیلی

پوشش های اکسید آندی

پوشش های آلی بر روی قطعات فلزی

آزمون سالت اسپری حاوی اسید سیاتیک خصوصا جهت آزمایش پوشش های تزیینی مس+نیکل+کروم یا نیکل+کروم استفاده می شود.

آزمون سالت اسپری حاوی اسید استیک تسریع شده توسط ترکیبات مس جهت آزمایش پوشش های اکسید آندی برروی آلومینیوم نیز استفاده می شود.

علت استفاده ار آزمون های (AASS) و (CASS) بر روی پوشش های نیکل کروم خورنده تر بودن محلول های این آزمون ه نسبت به (NSS ) و در نتیجه کوتاه تر شدن زمان آزمون سالت اسپری می باشد.

تمامی آزمون های سالت اسپری جهت ارزیابی نسبی کیفیت فلزات با یا بدون پوشش محافظ هستند اما نباید از آزمون های سالت اسپری جهت رتبه بندی مقاومت خوردگی مواد مختلف استفاده کرد.

جهت مقاصد کنترل کیفیت می توان نمونه های با پوشش مشابه را توسط آزمون سالت اسپری با هم مقایسه نمود.

استاندارد های پر کاربرد در زمینه سالت اسپری 

همانطور که قبلا توضیح داده شد از سالت اسپری جهت ارزیابی و صحه گذاری انطباق پوشش و استاندارد استفاده می شود.برای اینکه در دو آزمایشگاه مختلف قطعات با پوشش یکسان نتایج سالت اسپری مشابهی داشته باشند لازم است،کلیه پارامترهای عملیات سالت اسپری و حتی مشخصات فنی دستگاه های سالت اسپری یکسان باشد.برای این منظور ضروری است کلیه پارامترها و مشخصات دستگاه سالت اسپری استاندارد شود.

دو استاندارد پر کاربرد در این زمینه استاندارد آمریکایی B117 و استاندارد بین المللی ISO9227  می باشد.غالب استانداردهای دیگر و حتی استانداردهای کارخانه ای خودرو در جهان خودرو در جهان ،جهت آزمون سالت اسپری از این دو استاندارد پیروی می کنند.

داکرومات،پوشش داکرومات،خدمات پوشش داکرومات،خدمات آبکاری داکرومات،داکرومات اصفهان،آبکاری داکرومات،داکرومات پوشش،آبکاری اصفهان،داکرومات پیچ،داکرومات مهره،داکرومات پیچ و مهره،داکرومات قطعه،داکرومات