آبکاری داکرومات اصفهان

پوشش دهی به روش داکرومات
۱ام مهر ۱۳۹۸
قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره
۱ام مهر ۱۳۹۸
نمایش همه

آبکاری داکرومات اصفهان

Rate this post

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.