استاندارد PSA D17 1058

 پیچ‌ و مهره ضد زنگ
پیچ و مهره ضدزنگ
14th ژانویه 2020
استاندارد JIS Z2371
12th فوریه 2020
نمایش همه

استاندارد PSA D17 1058

سالت اسپری، مه نمکی استاندارد  Salt spray PSA D17 1058

 

برای کنترل قابلیت اطمینان و تکرارپذیری نتایج به دست آمده در یک اتاقک ، باید از پرخاشگری اتاق آزمایش بررسی شود یا بین نتایج اتاقهای مختلف مقایسه انجام شود.
روشی که برای بررسی و نظارت نظارت می شود ، تجمعی اتاق آزمون در ضمیمه ۱ پیوست شده است: پارامترهای صفحات مرجع………

 

برای دانلود PDF استاندارد  PSA D17 1058 بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید.

 PSA D17 1058

PSA D17 1058