خدمات ابکاری گالوانیزه سرد اصفهان

ابکاری گالوانیزه سرد
ابکاری گالوانیزه سرد اصفهان
17 شهریور 1398
هزینه ابکاری گالوانیزه گرم اصفهان
17 شهریور 1398
نمایش همه

خدمات ابکاری گالوانیزه سرد اصفهان

خدمات ابکاری گالوانیزه سرد اصفهان

 

خدمات ابکاری گالوانیزه سرد اصفهان

 

خدمات ابکاری گالوانیزه سرد

 

در روش ابکاری گالوانیزه سرد (الکترولیز) ابتدا نمک روی را داخل محلول آبی یا اسیدی (الکترولیت) ریخته می شود و به قطعه مورد نظر اسپری می کنند.

ضخامت لایه بدست آمده در در روش ابکاری گالوانیزه سرد در حدود ۲۵ میکرون است.

ظاهر لایه روی یا زینک در در روش ابکاری گالوانیزه سرد، براق و یک نواخت است.