ویدیوها

23rd سپتامبر 2019

ابکاری فلزات

با این ویدیو با ابکاری فلزات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.  
23rd سپتامبر 2019

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با ازمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
23rd سپتامبر 2019

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره

با این ویدیو با قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره شرکت پارس پوشش اشنا شوید
23rd سپتامبر 2019

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.