مطالب

23rd سپتامبر 2019

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

5 / 5 ( 1 vote ) با این ویدیو با ازمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
23rd سپتامبر 2019

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره

5 / 5 ( 1 vote ) با این ویدیو با قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره شرکت پارس پوشش اشنا شوید
23rd سپتامبر 2019

آبکاری داکرومات اصفهان

5 / 5 ( 1 vote ) با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
23rd سپتامبر 2019

پوشش دهی به روش داکرومات

5 / 5 ( 1 vote ) با این ویدیو با پوشش دهی به روش داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.