ازمایشگاه ابکاری داکرومات

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره
۱ام مهر ۱۳۹۸
ابکاری فلزات
۱ام مهر ۱۳۹۸
نمایش همه

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با ازمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.