ازمایشگاه ابکاری داکرومات

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره
23rd سپتامبر 2019
ابکاری فلزات
23rd سپتامبر 2019
نمایش همه

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با ازمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.