آبکاری داکرومات اصفهان

پوشش دهی به روش داکرومات
۱ام مهر ۱۳۹۸
قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره
۱ام مهر ۱۳۹۸
نمایش همه

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.