آبکاری داکرومات اصفهان

پوشش دهی به روش داکرومات
23rd سپتامبر 2019
قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره
23rd سپتامبر 2019
نمایش همه

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.